Přeneste se na chvíli do budoucnosti.
S námi budete moci jednou říkat
o zemědělství a potravinách toto:

Přeneste se na chvíli do budoucnosti.

 

S námi budete moci jednou říkat o zemědělství a potravinách toto:

Zemědělství a potraviny

Zemědělství je soběstačné nejen pro dobu krize

Potravinová nezávislost je další základ klidu a bezpečí nejen v dobách krize. Neomezili jsme ale mezinárodní obchod. Za rozumnou opět považujeme produkci plodin, které neslouží politickým doktrínám, ale spotřebitelům. Ti o svých preferencích rozhodují jednoduše tím, že platí za to, co si sami vyberou.

Zrušili jsme státní podporu pěstování technických plodin, která se schovávala za ideologický „boj proti změnám klimatu“ a ve skutečnosti způsobovala více škod. Podporujeme přirozené fungování zemědělství neovlivněné nespravedlivými a politicky motivovanými dotacemi – maximální nezávislost zemědělství na státu.

Podporujeme ale také přirozenou konkurenceschopnost českých firem a uplatnění na domácím trhu proti subjektům dotovaným v zahraničí jinými vládami. Už nepotřebujeme státem placené kampaně, že domácí produkce je zdravá a je dobré jí dávat přednost před zahraničními výrobky v horší kvalitě. Bylo by to zbytečné mrhání penězi. Lidé vědí, že lokální plodiny a potraviny jsou zdravým základem.

Pin It on Pinterest