Přeneste se na chvíli do budoucnosti.
S námi budete moci jednou říkat
o zdraví a péči toto:

Přeneste se na chvíli do budoucnosti.

 

S námi budete moci jednou říkat o zdraví a péči toto:

Zdraví a péče

Zdravotnictví je lepší díky novým zdrojům

Máme jedno z nejkvalitnějších zdravotnictví na světě. Závidět nám mohou i jinak velmi vyspělé a bohaté státy. Přesto máme kam růst a co zlepšovat. Zajistili jsme přehlednější a efektivnější zacházení s penězi, které do zdravotnictví tečou.

Základní zdravotní péče je dostupná pro každého občana České republiky – chudé i bohaté, staré i mladé. Základní zdravotní pojištění je dostatečnou zárukou, že je postaráno o každého, kdo to opravdu potřebuje. Ve společnosti se vedla dlouhá diskuse, jak do zdravotnictví přivést nové peníze. Nakonec se to podařilo.

Nyní je možné připlatit si za služby nad rámec standardu, pokud se pro ně pacient rozhodne. Původní systém ve zdravotnictví jen brzdil vývoj – nepřipravili jsme nemocnice o peníze, jež si bohatší lidé připlácejí za služby a péči. Neodmítli jsme žádné peníze, které byl kdokoli ochoten zaplatit, protože ještě lepší zdravotní péče vždy vyžaduje nemalé zdroje.

Tímto provázaným systémem financování, které je z velké části dobrovolné, postupně zvyšujeme ve zdravotnictví standard pro úplně všechny. Bohatší lidé tak dobrovolnou úhradou nad rámec standardu přispívají na postupně lepší služby a vývoj nových léků i těm, kteří by si to jinak nemohli dovolit.

 

Pin It on Pinterest