Žalobu Česka na směrnici o zbraních zamítněme, doporučila advokátka EU

19. 4. 2019Článek

Generální advokátka Soudního dvora Evropské unie Eleanor Sharpstonová doporučila zamítnout žalobu České republiky na unijní směrnici, jež zavádí přísnější pravidla pro nabývání a držení palných zbraní.

Jelikož se o tuto problematiku dlouhodobě zajímám, není to pro mě žádným překvapením. Přesto mě paní Eleanor dokázala zaujmout třemi věcmi ve zdůvodnění.

„Nová směrnice neporušuje vlastnické právo, jelikož toto právo může být ve veřejném zájmu a za podmínek stanovených zákonem omezeno. V unijním právu podle ní navíc neexistuje žádné základní právo držet zbraň.“

Právo máme jen na to, co uzná EU, a jakékoli vlastnické právo může být omezeno. Samozřejmě zákonem. Ovšem pokud to nařídí EK, tak to naši poslanci musí odsouhlasit, ne?

Nechce se mi to hledat, ale doufám, že v unijním právu mám napsáno aspoň právo na děti. Auto a byt už asi mohu odepsat… Jak to vypadá, brzy bude ve veřejném zájmu to znárodnit. Vlastně demokratizovat, znárodnění se už neříká.

„Advokátka ve svém zdůvodnění také uvedla, že EU při přijímání zpřísnění dřívějších směrnic byla v naléhavé situaci a musela urychleně řešit výzvy vyplývající z teroristických útoků v Evropě v roce 2015.“

Urychleně řešit? Co tím myslí?

EK měla od roku 2010 za úkol připravit směrnici pro znehodnocování zbraní, aby je nebylo možné předělat na funkční. Kdyby směrnice byla a dodržovalo by ji Slovensko, museli by teroristé vraždící v Charlie Hebdo nakoupit jiné zbraně, než jaké měli.

ČR se tato směrnice netýká, protože – ostatně jako u všech právních předpisů ohledně zbraní – již máme funkční legislativu, která zajišťuje, že jednou znehodnocená zbraň nepůjde použít na to, na co být použita nemá. Třeba ke střelbě v Paříži, kam se dostane přes černý trh v Bruselu.

„Sharpstonová zdůraznila, že po teroristických útocích v Evropě v roce 2015 bylo pravděpodobné, že členské státy přijmou rozdílná vnitrostátní ochranná opatření ohledně palných zbraní. Podle ní bylo proto nutné, aby EU přijala jednotnou legislativu, která na unijní úrovni zvýší bezpečnost a zároveň nenaruší unijní zásadu volného pohybu zboží, v tomto případě palných zbraní.“

Soudní dvůr Evropské unie je motor integrace. Toto je hlavní důvod, proč bude žaloba zamítnuta. Žaloba jde totiž proti stále těsnější integraci. Takto by dopadl každý návrh, který by předával nějakou pravomoc zpátky na národní sáty.

Co EU jednou schvátí, to už nikdy nenavrátí.

zdroj citací: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/advokatka-eu-navrhuje-zamitnout-zalobu-cr-na-smernici-o-zbra/r~64e050e45c3411e9a049ac1f6b220ee8/

Michal Nosek

kandidát Strany nezávislosti České republiky do Evropského parlamentu

Naše nejnovější články

Chcete dostávat upozornění na naše nové články?

Pin It on Pinterest