Přeneste se na chvíli do budoucnosti.
S námi budete moci jednou říkat
o zákonech a spravedlnosti toto:

Přeneste se na chvíli do budoucnosti.

 

S námi budete moci jednou říkat o zákonech a spravedlnosti toto:

Zákony a spravedlnost

Zákonů je podstatně méně a spravedlnost je rychlá

Bylo úplně bláznivé a nebezpečné, že jsme měli tolik zákonů, že se v nich nikdo nevyznal, a ještě ke všemu si často protiřečily. Nikdo je nemohl znát a pochopit všechny. Nikdo nemohl udržet krok s jejich neustálými změnami.

Základem právního státu jsou zákony, které jsou srozumitelné, pokud možno stálé, a hlavně logické – očekávatelné a předvídatelné. Cestou k férovému právu nebyla absurdní soutěž v tom, kdo vymyslí dalších tisíc zákonů, aby opravil sto nefunkčních. Proto jsme řadu nesmyslných zákonů zrušili a právo zjednodušili. Nejlépe totiž funguje, když ho teď chápe každý a je co nejpřehlednější a v souladu se selským rozumem. Soudní moc není nástrojem politického boje, protože spravedlnost není věc politiky.

Zavedli jsme skutečnou presumpci neviny každého občana. Zrušili jsme zákony, které potíraly svobodu slova a projevu. Mohly za nimi možná stát dobré úmysly, ale nakonec se vždycky obrátily proti lidem. Odmítli jsme zločiny bez oběti a stát už pomocí zákonů lidi nevychovává. Soudy fungují rychle a občané už nečekají na spravedlnost dlouhé roky.

Pin It on Pinterest