Přeneste se na chvíli do budoucnosti.
S námi budete moci jednou říkat
o zahraničních vztazích toto:

Přeneste se na chvíli do budoucnosti.

 

S námi budete moci jednou říkat o zahraničních vztazích toto:

Zahraniční vztahy

Zahraniční sousedé mají respekt k nám a my k nim

Nepodlehli jsme politickému multikulturalismu. Máme vlastní bezpečnou migrační a azylovou politiku, do které nám už nikdo nemluví, a ze které si vzali příklad ostatní země, kde snahy o umělou integraci jiných nesourodých kultur selhaly.

O naší zahraniční politice se rozhoduje u nás, ne pomocí politických hlasování jiných států za našimi hranicemi. Spolupracujeme mírově s ostatními zeměmi, protože mezinárodní obchod a spolupráce jsou prospěšné pro všechny strany. Také už nevyvážíme náš pohled na uspořádání společnosti a státu do jiných částí světa jako jediný správný.

Respektujeme suverenitu ostatních států, ale nezapomínáme na to, že i my jsme suverénní země, a že efektivní ochrana nezpochybnitelných hranic dělá dobré sousedy. Při politických dohodách máme vždy právo veta.

Pomáhat v zahraničí je záslužné, ale děláme to až v okamžiku, kdy sami nemáme v České republice občany, kteří potřebují pomoc. Bylo by totiž oslabením nás samotných, kdybychom pomáhali jiným a nebyli dostatečně silní a soběstační v postarání se o lidi u nás.

Pin It on Pinterest