Tisková zpráva: Strana nezávislosti České republiky vyhlásila boj za návrat práva veta pro Českou republiku v rámci EU. Využila k tomu legálně neexistující billboardy.

14. 08. 2018 | Tisková zpráva

(Praha, 14. srpna 2018, www.strananezavislosti.cz) „Vraťte nám právo veta pro Českou republiku v rámci EU!“ je heslo kampaně Strany nezávislosti za zrušení Lisabonské smlouvy a navrácení možnosti bránit národní zájmy. „Na straně jedné tíhne Evropská komise k rozšiřování oblastí pro většinové hlasování, na straně druhé přitom právě ztráta práva veta vedla k nové a mnohdy nevídané nevraživosti mezi státy a zbytečně silným výrokům, hraničícím s vydíráním. Když se podíváte na situaci v Polsku, Maďarsku nebo Itálii, a na postoj Unie k nim, tak tu máme zbytečné zárodky nových téměř nesmiřitelných konfliktů o to, o čem si mohou nebo nemohou voliči a jimi zvolení národní politici ve své vlastní zemi rozhodovat,“ řekl dnes předseda strany František Matějka.

Podle něj je to zásadní otázka fungování Unie jako takové, jejího primárního práva, protože návrat práva veta národním státům je jedna z možností, jak řešit současné problémy.

„V roce 2003 vyslovili občané v referendu souhlas se vstupem do EU. Pro vstup hlasovalo 41,73 % oprávněných voličů. Občané tehdy dali souhlas s konkrétními podmínkami vstupu, mezi kterými bylo právo veta pro národní státy v zásadních oblastech. Nedali však politické reprezentaci České republiky mandát ke změně těchto podmínek v budoucí době. V roce 2009 přijala politická reprezentace změnu pravidel fungování EU Lisabonskou smlouvou. Udělala to bez souhlasu občanů, kteří neměli možnost tak zásadní změnu pravidel jakkoliv ovlivnit, natož o ní hlasovat jako při vstupu do EU. Česká republika ztratila v EU na základě Lisabonské smlouvy právo veta v řadě důležitých oblastí. Tato ztráta přinesla v EU všem národním státům řadu nových problémů, nesvárů, nátlaků a zbytečné vzájemné nevraživosti,“ uvedl František Matějka.

Ke kampani strana využila netradiční postup. „Přelepili jsme v podstatě neexistující billboardy, které ale stále stojí, a to navíc ne se státní vlajkou, ale její karikaturou. To vyobrazení nesplňuje grafické parametry pro tento státní znak. Stojí tak už rok okolo českých dálnic. Snažíme se otestovat neschopnost několika členů vlády, zejména ministra dopravy a spravedlnosti, dohlédnout na naplnění zákona,“ řekl dále František Matějka.

Strana bude od konce letošního roku v rámci roadshow objíždět Českou republiku, aby seznámila občany s tímto klíčovým tématem. Většina lidí totiž neví, o čem je Lisabonská smlouva, že byla přijata bez referenda, a že znamená ztrátu veta.

„Naším cílem je ve spolupráci s podobně smýšlejícími politickými stranami a hnutími u nás i v Evropě udělat z tématu Lisabonské smlouvy a návratu práva veta národním státům jedno ze společných témat voleb do Evropského parlamentu v roce 2019,“ uvedl dále František Matějka.

V sekci Pro média najdete ke stažení a volnému použití doprovodnou grafiku, například logo strany, fotografie některých členů strany a další…

Pin It on Pinterest