Rezignuji na post předsedy strany. Je čas udělat další krok na cestě

| 22. 5. 2020 | Článek

Vážení kolegové, přátelé,

mnozí z vás mě podporují a spolupracují se mnou už dlouhé roky. Je čas seznámit vás s novou etapou mé cesty. Rozhodl jsem se udělat další krok, který je logickým vyústěním dosavadní práce.

Víte, že vyznávám pravicové konzervativní hodnoty. Kladu důraz na základní přirozené svobody jednotlivce. Prosazuji zaručenou ochranu soukromého vlastnictví, maximální svobodu práce a podnikání a minimální zásahy státu do našich životů. Považuji to za základní podmínky nezbytné k prosperitě jednotlivců i celé společnosti.

Tyto myšlenky jsem zastával a hájil už jako bloger. Napsal jsem skoro tisíc šest set autorských článků, které si za ty roky získaly už více jak deset milionů přečtení různými čtenáři. Nestačilo to.

Cítil jsem potřebu být více aktivní a posouvat dění ve společnosti. Proto jsem se v roce 2009 rozhodl vstoupit do politiky. Aktivně jsem se zapojil do vzniku nového politického subjektu. Byla to Strana svobodných občanů a já byl v první stovce jejích členů, kteří ji založili.

Jít se svou kůží na trh a veřejně vystupovat jménem konkrétní politické strany není snadné a už vůbec ne pohodlné. Čas, který jsem věnoval politice, jsem musel vzít z času pro rodinu a koníčky. Naštěstí mám úžasné syny a skvělou manželku. Moje rodina mi byla a stále je velkou oporou, bez které bych to nedokázal.

Situace ve Svobodných se začala vyvíjet směrem, se kterým jsem nesouhlasil a zároveň nedokázal tento vývoj zvrátit. V roce 2017 jsem poděkoval za dosavadní spolupráci, nabídl funkci místopředsedy jiným a ze strany odešel.

Mnoho z vás jste mi tehdy vyjádřili podporu. I díky vaší důvěře a morální i finanční pomoci od malých po velké dárce jsem dokázal dát dohromady partu úžasných lidí. Během několika dní jsme získali bohatě přes tisíc podpisů pod petici, založili novou Stranu nezávislosti České republiky a na politickou scénu přinesli nadčasovou vizi pro tuto zemi.

Mezi mé hlavní touhy a cíle vždy patřily, patří a budou patřit svoboda lidí a nezávislost naší země. K tomu neoddělitelně patří vztah k Evropské unii. Ještě před pár lety nebyla diskuse na téma Evropské unie, možnosti referenda, vystoupení a zahájení svobodné spolupráce s celým světem, vůbec připuštěna do veřejného prostoru. Podařilo se nám být u historicky téměř nemožného a nemalou měrou přispět k tomu, že dnes už je toto všechno přirozenou součástí laické i odborné diskuse v České republice. Podařilo se nám různými cestami za pomoci věcných argumentů ukotvit tato témata nastálo do politického světa.

Je mi ctí, že jsem mohl s pomocí přátel a kolegů nastartovat novou politickou stranu. Je postavena na poctivých názorech a na úctě k tradici a jsou v ní mimořádně schopní a čestní lidé. Umístění výše uvedených témat Stranou nezávislosti ve veřejném prostoru a tím otevření dveří k férové a racionální diskusi považuji za nezvratné a připravené pro další práci. Píše se rok 2020 a já mohu udělat další krok. Právě v tomto okamžiku nastal čas, abych po mnohaleté obhajobě a prosazování idejí svobody a nezávislosti pokračoval něčím, co nabídne v dohledné době České republice a lidem v této zemi hmatatelnější podobu v reálném čase.

Děkuji za ty úžasné společné roky práce. Oznamuji tímto svoji rezignaci na post předsedy Strany nezávislosti České republiky a post člena jejího předsednictva. Jsem se znalostí věci hluboce přesvědčen, že strana je bezpochyby v dobrých rukou svých členů, a nepochybuji, že bude postupem doby růst a vyvažovat politickou scénu.

Od teď se budu cíleně věnovat spolkové činnosti Centra nezávislosti České republiky, jehož jsem spoluzakladatelem a předsedou. Jedním z našich projektů je Národní střelecké centrum, které je koncipováno jako jediné svého druhu na světě, a které má ambici pomáhat lidem a státu v oblasti civilní bezpečnosti.

Ještě jednou děkuji všem, kteří mě na dosavadní části cesty podporovali. Velmi si té důvěry vážím. Věřím, že se budeme o to více potkávat u dalších aktivit, které si užijeme společně, přestože, nebo snad právě proto, u toho politika nebude. Přeji vám hodně osobních i pracovních úspěchů a co nejvíce každodenního štěstí v životě.

S úctou váš

František Matějka

Naše nejnovější články

Přihlásit odběr novinek

Pin It on Pinterest