Naše vize

Chceme žít v zemi, kde je bezpečno a která se dokáže bránit. V zemi, kde jsou jednoduché a srozumitelné zákony, kde jsou zajištěny nezbytné služby a skutečná veřejná pomoc pro ty, kteří se o sebe nemohou postarat sami. Ceníme si podnikavosti, spořivosti a také smyslu pro povinnost, osobní zodpovědnost a rodinu. Nechceme stát, který se na základě nějakých teorií marně snaží řídit společnost a životy lidí.

Spoléháme se hlavně na přirozený vývoj, tradice, zkušenosti z historie, na prostý selský rozum. Poctivá odměna za poctivě odvedenou práci – vždyť na tom jsme my a miliony dalších lidí vyrostli. Nechceme žít na dluh a smutně přemýšlet nad bezútěšnými zítřky, ale mít díky vlastní píli a poctivosti možnost v pohodě splácet účty a moci si dovolit vše, co rodina potřebuje.

Nemotivuje nás závist, ale respekt z úspěchu každého člověka. Férově usilujeme o vlastní štěstí a zároveň uděláme vždy maximum možného pro to, aby štěstí dosáhli i ostatní. Taková je Česká republika, ve které chceme žít. S vámi, vedle vás, společně.

Přeneste se na chvíli do budoucnosti.
S námi budete moci jednou říkat
o naší zemi toto:
Přeneste se na chvíli do budoucnosti.

 

S námi budete moci jednou říkat o naší zemi toto:

Rodina
a kořeny

Vrátili jsme se ke kořenům a rodina je konečně zase základ

Dalo nám to hodně práce. Nakonec jsme se ale ubránili roky trvajícímu obrovskému tlaku aktivistů. Už žádné falešné výklady a popření a ohýbání hodnot, osvědčených přirozeným vývojem společnosti a její historií. Máma, táta, děti. To je rodina… číst více

Práce
a pomoc

Máme spravedlivou pracovní a sociální politiku

Dlouhé roky vytvářeli politici umělou zaměstnanost. Systém sociálních dávek a podpor odrazoval lidi od vlastního tahu na branku a byl základem k nevraživosti ve společnosti. Stálo to mnoho úsilí a nebylo to jednoduché změnit. Teď se ale konečně staráme o ty, kteří si opravdu nemohou pomoct sami a nepleteme si je s těmi, kteří se jen chtějí vézt za cizí peníze… číst více

Děti
a vzdělání

Naše děti vzděláváme a neohýbáme

Děti chodí konečně do školy proto, aby objevovaly, co je dělá šťastnými, co jim jde, co je v budoucnu uživí a jak toho dosáhnout. Úkolem všech stupňů škol, od základních po vysoké, je naše děti učit, ne vychovávat. To je úlohou rodičů. My jsme sice politiky, ale také jsme rodiči a zásadně odmítáme, aby školy dětem vnucovaly nějaké politické myšlenky podle toho, kdo je zrovna u moci… číst více

Zdraví
a péče

Zdravotnictví je lepší díky novým zdrojům

Máme jedno z nejkvalitnějších zdravotnictví na světě. Závidět nám mohou i jinak velmi vyspělé a bohaté státy. Přesto máme kam růst a co zlepšovat. Zajistili jsme přehlednější a efektivnější zacházení s penězi, které do zdravotnictví tečou… číst více

Zákony a
spravedlnost

Zákonů je podstatně méně a spravedlnost je rychlá

Bylo úplně bláznivé a nebezpečné, že jsme měli tolik zákonů, že se v nich nikdo nevyznal, a ještě ke všemu si často protiřečily. Nikdo je nemohl znát a pochopit všechny. Nikdo nemohl udržet krok s jejich neustálými změnami… číst více

Obrana
státu

Obrana je silná a efektivní

Hranice České republiky nikdy nebyly jen čárou na mapě, o které se dalo diskutovat. Jsou základem existence každého státu. Jsou nedotknutelné a hlasování jiných zemí o tom, kdo a proč k nám může přijít ze světa a žít tu s námi, pro nás nemělo a nemá žádnou váhu… číst více

Policie
a vnitro

Vnitro není nástrojem politiků proti lidem

Naprosto klíčové pro nás bylo a je bezpečí občanů na území České republiky. Policie chrání lidi před nebezpečnými jedinci a stíhá podezřelé za skutečné trestné činy proti životu, zdraví a majetku. Ochrana občanů je vždy nestranná, policie není zneužívána politiky… číst více

Doprava
a lidé

Doprava slouží konečně potřebám lidí bez rozdílu

Lidé ví nejlíp, jaké jsou jejich potřeby v oblasti dopravy – ne politik, který sedí v kanceláři nebo na schůzi Sněmovny. Odstranili jsme jakékoli diskriminace účastníků dopravního provozu, které vznikly jako nátlak zájmových skupin a pod záminkami obecného blaha… číst více

Zemědělství
a potraviny

Zemědělství je soběstačné nejen pro dobu krize

Potravinová nezávislost je další základ klidu a bezpečí nejen v dobách krize. Neomezili jsme ale mezinárodní obchod. Za rozumnou opět považujeme produkci plodin, které neslouží politickým doktrínám, ale spotřebitelům. Ti o svých preferencích rozhodují jednoduše tím, že platí za to, co si sami vyberou… číst více

Místní
rozvoj

O místním rozvoji rozhodují konečně lidé v místě

Kdo ví nejlépe, co která oblast potřebuje? Určitě lidé, kteří tam žijí. Představa, že někde v nějaké centrále, natož za našimi hranicemi, mají lepší informace a nápady, byla zcestná a sloužila jen jako další zdroj korupce… číst více

Kultura
a církve

Stát nemluví do kultury, církve jsou samostatné

Kultura byla, je a bude součástí historie národa. Její vývoj je stejně přirozenou součástí života lidí jako každá jiná oblast. Považovali jsme za škodlivé, když se stát pletl do kultury nad rámec například péče o národní kulturní dědictví… číst více

Životní
prostředí

Životní prostředí konečně nepodléhá aktivistům

Tak jako všechno, i péče o životní prostředí začíná v první řadě u každého z nás. Naše republika je nádherná. Leží uprostřed Evropy, je plná lesů, zeleně, řek a zvířat. Ale také a zejména lidí… číst více

Neziskovky
a charita

Náš stát už není dojnou krávou pro účelové neziskovky

Neziskovky už nefungují tak, že by pracovaly v oblastech, kde selhával stát, a zároveň čerpaly od státu peníze. Vážíme si dobročinnosti lidí a firem, pokud se rozhodnou ze svých peněz odpovědně pomoci potřebným. Takové chování je hodno úcty a respektu a podporujeme ho jako základ skutečně neziskové práce… číst více

Referendum
a lidé

Lidé mají šanci podílet se na důležitých rozhodnutích sami

Prosadili jsme možnost lidí rozhodovat o důležitých věcech prostřednictvím referend. Ta nejsou zneužívána na věci, kvůli kterým si lidé ze svých daní platí politiky, aby spravovali veřejné záležitosti… číst více

Nezávislá
média

Média jsou konečně nezávislá na státu

Média byla ovlivňována státní politikou. Ve veřejnoprávních médiích jsme byli nuceni vysílat určité nemalé procento pořadů, jejichž tvorba byla ovlivněna například politikou Evropské unie… číst více

Rozpočet
a daně

Veřejné peníze nás všech nemizí v tunelech a opravdu slouží

Všechny koruny, se kterými stát hospodaří, pocházejí od nás, občanů České republiky. Buď je vybral na daních, nebo si je půjčil. My a naše děti za ty staré půjčky ručíme… číst více

Obchod
a průmysl

Zajistili jsme energetickou bezpečnost a prosperující průmysl a obchod

Blahobytu a rozvoje jsme nedosáhli složitými státními zásahy a navazováním na politiky minulých vlád. Ty si pro podporu z peněz všech vybíraly jen některé subjekty, na kterých měli politici osobní zájem a profit. Za úspěchem vždy stáli a stojí občané – malí a střední podnikatelé a živnostníci, soukromé podniky a soukromé peníze… číst více

Zahraniční
vztahy

Zahraniční sousedé mají respekt k nám a my k nim

Nepodlehli jsme politickému multikulturalismu. Máme vlastní bezpečnou migrační a azylovou politiku, do které nám už nikdo nemluví, a ze které si vzali příklad ostatní země, kde snahy o umělou integraci jiných nesourodých kultur selhaly… číst více

Evropská
unie

Odešli jsme z EU a úspěšně spolupracujeme s dalšími státy a společenstvími

Naším cílem byla svobodná, nezávislá, suverénní a prosperující Česká republika, která bude mít ve světě respekt. Na kterou budou moci být občané hrdí a ve které budou v bezpečí žít své spokojené životy. Podařilo se nám o takové vizi přesvědčit dostatek lidí u nás. Většina námi prosazovaných postojů však byla v rozporu se společnými politikami Evropské unie – naši vizi nešlo uskutečnit, dokud byla Česká republika členským státem EU… číst více

Pin It on Pinterest

Share This