Přeneste se na chvíli do budoucnosti.
S námi budete moci jednou říkat
o práci a pomoci toto:

Přeneste se na chvíli do budoucnosti.

 

S námi budete moci jednou říkat o práci a pomoci toto:

Práce a pomoc

Máme spravedlivou pracovní a sociální politiku

Dlouhé roky vytvářeli politici umělou zaměstnanost. Systém sociálních dávek a podpor odrazoval lidi od vlastního tahu na branku a byl základem k nevraživosti ve společnosti. Stálo to mnoho úsilí a nebylo to jednoduché změnit. Teď se ale konečně staráme o ty, kteří si opravdu nemohou pomoct sami a nepleteme si je s těmi, kteří se jen chtějí vézt za cizí peníze.

Základem je svobodnější práce – méně zásahů státu do vztahů mezi zaměstnavateli, zaměstnanci, odběrateli a dodavateli zboží a služeb. Stát se věnuje jen tomu, co je opravdu nezbytné. Nemotá se lidem do života a nehází jim klacky pod nohy; je jen nablízku, když se někdo opravdu dostane do nouze.

Neslibujeme každému, že ho poctivá a tvrdá práce dostane na vrchol, že bude mít každý hned úplně všechno, o čem sní. Vytvořili jsme ale prostředí, kde mají všichni příležitost jít za štěstím a mohou být nezávislí na ostatních.

Žijeme v zemi, kde už neplatí „dejte mi, mám nárok,“ ale „mám šanci si pomoci sám.“ V zemi, kde už neplatí „budu sedět, počkám si a někdo se postará,“ ale „zvedám se a jdu se postarat sám.“ Nízké zdanění práce a zisku zajišťuje lidem vyšší příjmy a umožňuje uspokojovat potřeby rodin, poskytuje příležitost pro nové investice firem a vznik nových pracovních míst. Zároveň má náš stát záchrannou síť pro ty, kteří si v danou chvíli skutečně nedokážou pomoci sami a neuspějí u svých blízkých ani u charity.

Pin It on Pinterest