Povinná podpora migrantů z Afriky se blíží

| 27. 3. 2019 | Článek

Zaštítěn kouřovou clonou směrnice o copyrightu přijal Evropský parlament 26. března 2019 Usnesení o základních právech lidí afrického původu.

Usnesení je sice jen prohlášením, ale protože Evropský parlament nemá pravomoc legislativní iniciativy (nemůže sám navrhovat nové předpisy, navrhovat jejich změnu nebo jejich zrušení), ani to ničím jiným než prohlášením být nemůže.

Text neustále pracuje s historickou vinou, kterou snad mají Evropané nést za dřívější kolonizaci Afričanů. Zároveň vyzývá ke zvýhodňování Afričanů, například:

  • vyzývá Komisi, aby se v rámci svých stávajících programů financování a programů na příští víceleté období zaměřila i na lidi afrického původu,
  • žádá členské státy, aby odsoudily rasistické a afrofobní tradice a odrazovaly od nich,
  • žádá orgány EU a členské státy, aby prosazovaly a podporovaly iniciativy v oblasti zaměstnanosti, podnikání a zlepšení ekonomické situace pro lidi afrického původu a aby se zabývaly nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti a diskriminací na pracovním trhu, které lidé afrického původu čelí,
  • žádá členské státy, aby řešily diskriminaci lidí afrického původu na trhu s bydlením a aby přijaly konkrétní opatření s cílem řešit nerovnosti v přístupu k bydlení a zajistily adekvátní bydlení,
  • žádá Komisi a členské státy, aby s ohledem na stávající právní předpisy a postupy zajistily bezpečné a legální cesty pro přistěhovalce, uprchlíky a žadatele o azyl, kteří chtějí vstoupit do EU

a v neposlední řadě: „žádá evropské politické strany a politické nadace, jakož i parlamenty na všech úrovních v EU, aby podporovaly a rozvíjely iniciativy podporující politickou účast lidí afrického původu.

Jako perlička se může jevit požadavek, aby členské státy odtajnily své koloniální archivy. Snad nám budou věřit, že žádný nemáme. Nebo snad víte o nějaké české kolonii v Africe? Já tedy ne. Vlastně ani Rakousko-Uhersko, co vím, žádné kolonie nemělo.

Máme snad zas a znova platit za cizí imperiální politiku?

Člověk by si řekl: Papír snese všechno. Když to není povinnost, tak se nemusíme bát. Ale já tvrdím, že bychom opravdu měli zbystřit. Tak to totiž mezi současnou většinou v Evropském parlamentu a Evropskou komisí chodí. Evropský parlament řekne „my chceme to a to“, Evropská komise si to přečte a řekne si „europoslanci zastupují své voliče – obyčejné lidi –, takže lidi to chtějí, no tak to musíme zařídit“. A toto usnesení obsahuje explicitní výzvu pro Evropskou komisi hned v bodě 3: „žádá Evropskou komisi, aby pro vnitrostátní strategie pro sociální začlenění a integraci lidí afrického původu vytvořila rámec EU.

Není tedy pochyb o tom, jaký směr nám do budoucna v Bruselu chystají. Již dříve byla přijata podobná nezávazná usnesení a následným procesem se z nich pak stala platná a vynucovaná legislativa. Ne, před tímto není v rámci EU funkční obrana, a ne, EU se skutečně nedá reformovat. Pokud chceme Českou republiku do budoucna ochránit před podobnými nařízeními, je nutné z EU odejít.

Ing. Karel Zvára, Ph.D.

člen Strany nezávislosti České republiky

Naše nejnovější články

Chcete dostávat upozornění na naše nové články?

Pin It on Pinterest