window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-43482745-12');
Petice: Vraťte nám zpět právo veta pro Českou republiku v rámci EU!2018-09-13T21:02:29+00:00

Project Description

Petice: Vraťte nám zpět právo veta pro Českou republiku v rámci EU!

Dne 13. září 2018 jsme zahájili kampaň, jejímž cílem je vrátit zpět právo veta pro Českou republiku v rámci EU. Proč jsme se do toho pustili? Tady jsou v kostce tři hlavní důvody:

1) V roce 2003 vyslovili občané v referendu souhlas se vstupem do EU. Pro vstup hlasovalo 41,73 % oprávněných voličů. Občané tehdy dali souhlas s konkrétními podmínkami vstupu, mezi kterými bylo právo veta pro národní státy v zásadních oblastech. Nedali však politické reprezentaci České republiky mandát ke změně těchto podmínek v budoucí době.

2) V roce 2009 přijala politická reprezentace změnu pravidel fungování EU Lisabonskou smlouvou. Udělala to bez souhlasu občanů. Občané neměli možnost tak zásadní změnu pravidel jakkoliv ovlivnit, natož o ní hlasovat jako při vstupu do EU. Česká republika ztratila v EU na základě Lisabonské smlouvy právo veta v nejdůležitějších oblastech. Tato ztráta přinesla v EU všem národním státům řadu problémů, nesvárů, nátlaků a zbytečné nevraživosti. V mnoha oblastech postavila státy i národy v Evropě proti sobě.

3) S ohledem na dosavadní vývoj EU v oblastech společných politik a na základě osobních zkušeností s fungováním EU od roku 2004 občané musí získat právo se k tak zásadní změně, jakou byla ztráta práva veta, vyjádřit.

Chceme okolo tohoto zcela nového tématu racionální diskusi, kterou očekáváme hlavně od politiků. Své k tomu musejí říct ale i občané. Proto jsme zahájili kampaň a spustili petici. Referendem o Lisabonské smlouvě myslíme v tuto chvíli v přeneseném slova smyslu získání podpory občanů pro zpracování návrhu opatření, na základě kterého bude petiční výzva naplněna. Sami připravujeme návrh, který v průběhu kampaně jako další krok představíme veřejnosti.

Požadujeme návrat práva veta pro Českou republiku. Právo veta by vyřešilo obrovské množství problémů, které by při jeho existenci ani nebyly na stole.

Rád bych předem poděkoval za racionální diskusi odborné i laické veřejnosti nad tématem, který jsme jako nový do společnosti přinesli. Naším cílem není bořit, nýbrž hledat skutečná řešení.

František Matějka
předseda Strany nezávislosti České republiky