Pan ministr nepochopil smysl podnikání

| 4. 12. 2018 | Článek

Obchodní zákoník definuje podnikání jako soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní účet a odpovědnost za účelem dosažení zisku. Naše vláda se ovšem soustavně snaží, aby tato definice již neplatila, protože samozřejmě státní úředník ví mnohem lépe, jak správně podnikat.

S nejnovějším nápadem, jak podnikatelům „pomoci“, přišel ministr zemědělství Toman (nestraník za ČSSD). Chce zakázat obchodním řetězcům vydávat papírové letáky s aktuální slevovou nabídkou. Jako důvod uvádí, že je to pro firmy neekonomické. Tento pan ministr rovněž uvádí, že by chtěl zavést zákaz prodeje potravin za podnákladové ceny. Myslím, že prodejci musí jásat, že někdo myslí na jejich prospěch a postará se, aby dosahovali takového zisku, který je podle státu správný.

Zamyslel se někdy pan ministr nad tím, že obchodníci jistě vědí, co dělají, a že slevy nejsou projevem jejich čistého altruismu? Pochybuji, že by zájmem obchodníků bylo snižování vlastního zisku. Chápe, že v tomto segmentu je značný konkurenční boj a právě slevy jsou tím nástrojem, který může přinést konkurenční výhodu? Tím, že pomocí letáku obchodník přiláká více zákazníků, kteří pak u něj nakoupí i jiné, nezlevněné zboží, se mu marže, a potažmo zisk navýší na úroveň, které chce dosáhnout. Předpokládám, že rozhodnutí, jaké zboží bude zlevněno, kolik letáků bude vytištěno a kam se budou distribuovat, se provádí po důkladném propočtu nákladů a výnosů takovéto akce, nikoliv pohledem z okna. Dokonce si i myslím, že obchodníci znají svůj byznys a své možnosti lépe než pan ministr a jeho podřízení.

Pokud tento návrh projde, navrhuji rozšířit definici podnikání uvedenou v Obchodním zákoníku o větu „i přes snahu státu, všemožně tomuto bránit.“

Nakonec na slevách vydělají všichni; vedle obchodníka i zákazníci. Nevím, jestli pan ministr chodí osobně nakupovat, ale já často potkávám v obchodech lidi, kteří mají právě slevový leták v rukou a nakupují podle něj. Tyto akce přinášejí výhody především pro občany, pro které je uspoření i pár desítek korun důležitým benefitem. Pokud by slevy byly zakázány a potraviny by stály ve všech obchodech stejně, životní úroveň těchto lidí by se zhoršila. Ze stejné sumy peněz, jež mají k dispozici, by mohli nakoupit méně věcí.

Nevím, jestli by tohle měl být cíl vlády, která se údajně chce postarat o všechny. Napadá mě jediný přínos takovéhoto opatření, a to je větší odvod daní do státního rozpočtu – daně z příjmu, ale především DPH. Pokud je toto cílem, tak opravdu nechci, aby takoví „odborníci“, jako je pan ministr, měli nad našimi životy takovou moc.

Takovéto návrhy nejsou tak vidět jako jiné kauzy, o kterých referují média dnem i nocí, ale mají výrazný negativní dopad na životy velké části obyvatel. To, že je předkládá nominant za stranu, jež má v názvu slovo „sociální“, danou absurditu jen umocňuje. Prosím pamatujme si tyto nápady, až půjdeme příště k volbám.

Ing. Roman Malach

člen Strany nezávislosti České republiky

Naše nejnovější články

Chcete dostávat upozornění na naše nové články?

Pin It on Pinterest