Přeneste se na chvíli do budoucnosti.
S námi budete moci jednou říkat
o obraně státu toto:

Přeneste se na chvíli do budoucnosti.

 

S námi budete moci jednou říkat o obraně státu toto:

Obrana státu

Obrana je silná a efektivní

Hranice České republiky nikdy nebyly jen čárou na mapě, o které se dalo diskutovat. Jsou základem existence každého státu. Jsou nedotknutelné a hlasování jiných zemí o tom, kdo a proč k nám může přijít ze světa a žít tu s námi, pro nás nemělo a nemá žádnou váhu.

Spousta našich předků vykoupila založení a udržení našeho státu svým životem. Je naší povinností bránit a spravovat Českou republiku a předat ji v pořádku další generaci. Svět není, nikdy nebyl a nikdy nebude perfektní, a každý stát se musí umět bránit v případě napadení. Armáda České republiky je důležitou součástí naší ochrany a my podporujeme její technický a personální rozvoj a strategickou nezávislost.

Jsme členy v mezinárodních aliancích, ovšem výhradně obranných, které nepřispívají k rozvracení světa. Česká republika má právo veta, abychom nemohli být zataženi do válečného konfliktu rozhodnutím za našimi hranicemi, bez souhlasu představitelů naší země.

Pin It on Pinterest