Přeneste se na chvíli do budoucnosti.
S námi budete moci jednou říkat
o obchodu a průmysl toto:

Přeneste se na chvíli do budoucnosti.

 

S námi budete moci jednou říkat o obchodu a průmyslu toto:

Obchod a průmysl

Zajistili jsme energetickou bezpečnost a prosperující průmysl a obchod

Blahobytu a rozvoje jsme nedosáhli složitými státními zásahy a navazováním na politiky minulých vlád. Ty si pro podporu z peněz všech vybíraly jen některé subjekty, na kterých měli politici osobní zájem a profit. Za úspěchem vždy stáli a stojí občané – malí a střední podnikatelé a živnostníci, soukromé podniky a soukromé peníze.

Zaměstnavatelé, zaměstnanci a živnostníci vytvářejí nové hodnoty, a my k nim proto chováme respekt a úctu. Aby mohli všichni naplno využít svůj potenciál a poctivě a spravedlivě spolupracovat, dopřáli jsme jim více svobody a výrazně omezili zásahy státu. Nyní máme konečně nezávislý soukromý sektor, kde vládne zdravá konkurence a soutěž – bez veřejných dotací, které vedly ke korupci a neférovému zvýhodňování.

Dnes už stát nezasahuje do využití soukromého majetku a každý živnostník, podnikatel a firma si rozhodují o tom, jak a pro koho budou jejich provozovny využívány. Bylo to náročné, stáli jsme proti velké přesile, ale vyšlo to. Značné úsilí si vyžádalo také zajištění naší energetické bezpečnosti. Ukončili jsme ideologicky motivované projekty tvorby obnovitelných zdrojů a umožnili jejich další rozvoj na bázi ekonomické výhodnosti.

Energetická politika se řídí reálnými ekonomickými a technologickými parametry a není podřízena zájmům lobbistických skupin, zneužívajících dotované zdroje energie.

Pin It on Pinterest