Přeneste se na chvíli do budoucnosti.
S námi budete moci jednou říkat
o neziskovkách a charitě toto:

Přeneste se na chvíli do budoucnosti.

 

S námi budete moci jednou říkat o neziskovkách a charitě toto:

Neziskovky a charita

Náš stát už není dojnou krávou pro účelové neziskovky

Neziskovky už nefungují tak, že by pracovaly v oblastech, kde selhával stát, a zároveň čerpaly od státu peníze. Vážíme si dobročinnosti lidí a firem, pokud se rozhodnou ze svých peněz odpovědně pomoci potřebným. Takové chování je hodno úcty a respektu a podporujeme ho jako základ skutečně neziskové práce.

Veřejné peníze všech už ale nejsou přes neziskovky zneužívány k prosazování politiky vlády. Prosadili jsme maximální možnou nezávislost neziskových organizací na veřejných penězích. Pomoc potřebným je tak opět přirozená – není už vynucená neziskovými lobbisty, kteří vytvářeli problémy tam, kde nebyly, jen proto, aby mohli čerpat z dotací.

Pin It on Pinterest