Přeneste se na chvíli do budoucnosti.
S námi budete moci jednou říkat
o médiích toto:

Přeneste se na chvíli do budoucnosti.

 

S námi budete moci jednou říkat o médiích toto:

Nezávislá média

Média jsou konečně nezávislá na státu

Média byla ovlivňována státní politikou. Ve veřejnoprávních médiích jsme byli nuceni vysílat určité nemalé procento pořadů, jejichž tvorba byla ovlivněna například politikou Evropské unie.

Místo prostého férového zpravodajství byly lidem předkládány politické výklady toho, co se stalo a proč, čímž byl ovlivňován názor ve společnosti. Existovaly dokonce oficiální seznamy médií, k nimž byl lidem ztížený přístup.

Dnes už žádný takový seznam zřizovaný státem nebo neziskovými organizacemi, placenými z veřejných peněz všech, který by označoval pohodlné a nepohodlné zdroje informací, není. Lidé mají právo na jakékoli informace bez toho, aniž by jim kdokoli diktoval, které jsou dobré a které ne. Neexistují žádné politické kvóty na povinné vysílání jakýchkoli pořadů. Lidé si platí za to, co sami sledují.

Pin It on Pinterest