Memorandum Strany nezávislosti České republiky o podpoře ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2021

| 4. 3. 2021 | Článek

Dlouhodobě zastáváme stanovisko, že vstupem do EU a přistoupením k Lisabonské smlouvě jsme jako občané ztratili kontrolu nad velkou částí zákonů, podle kterých musíme s našimi rodinami žít, pracovat a podnikat. Tyto zákony tvoří lidé za hranicemi České republiky, které jsme nevolili a kteří nemají náš mandát. V demokratické, suverénní, nezávislé a svobodné zemi mají zákony přijímat legitimně volení zástupci občanů, tedy poslanci a senátoři Parlamentu ČR, a mají tak činit svobodně a ze své vůle, nikoliv pouze formálním stvrzením unijních norem pod hrozbou sankce za jejich odmítnutí.

Situace v naší zemi je velmi neutěšená nejen v důsledku pozice našeho státu závislého na rozhodnutích Bruselu. Politická reprezentace – jak vládní, tak opoziční – projevuje neúctu k vlastním občanům, k demokratickým pravidlům politické soutěže a celkově nekompetenci při řešení současných výzev. Patříme k těm, kdo chtějí zásadně změnit způsob vládnutí v České republice.

Strana nezávislosti České republiky a strany koalice Trikolora/Svobodní/Soukromníci vyznávají shodné či podobné hodnoty. Chceme podpořit společný politický cíl, kterým je základní obnova demokratického systému vládnutí v České republice.

Strana nezávislosti České republiky se rozhodla netříštit síly v historicky důležitých volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2021, nezúčastnit se samostatně volebního klání, podpořit kandidátku koaličních pravicových stran v těchto volbách a společně prosazovat potřebnou změnu.

Dr. Ing. Richard Hartmann

předseda Strany nezávislosti České republiky

Mgr. Ondřej Pecák

člen předsednictva Strany nezávislosti České republiky

Ing. Roman Malach

člen předsednictva Strany nezávislosti České republiky

Naše nejnovější články

Chcete dostávat upozornění na naše nové články?

Pin It on Pinterest