Přeneste se na chvíli do budoucnosti.
S námi budete moci jednou říkat
o kultuře a církvích toto:

Přeneste se na chvíli do budoucnosti.

 

S námi budete moci jednou říkat o kultuře a církvích toto:

Kultura a církve

Stát nemluví do kultury, církve jsou samostatné

Kultura byla, je a bude součástí historie národa. Její vývoj je stejně přirozenou součástí života lidí jako každá jiná oblast. Považovali jsme za škodlivé, když se stát pletl do kultury nad rámec například péče o národní kulturní dědictví.

Jednotlivé součásti kultury už neohýbáme pod tlakem politických kulturních komisí. Nezávislost kultury vidíme v tom, že lidé sami – ne politika vypsaných grantů – rozhodují, o co mají skutečný zájem.

Respektujeme církve jako důležitou součást kulturní historie našeho národa a podporujeme jejich pokračující odluku od státu jako pokračování nové, nezávislé spolupráce.

Pin It on Pinterest