Když tři dělají totéž, není to vždycky totéž…

| 25. 2. 2020 | Článek

V posledních dnech se v mediálním prostoru i na sociálních sítích hojně diskutuje vhodnost či nevhodnost kandidátů do Rady České televize. V tomto ohledu je určitě dobré si připomenout znění platného Zákona o České televizi.

Do funkce člena rady může být jmenován jen občan České republiky, který:

a) je způsobilý k právním úkonům,
b) má trvalý pobyt na území České republiky, a
c) je bezúhonný.

Ideová způsobilost nikdy nebyla a není podmínkou pro členství v Radě České televize. ČT na svých webových stránkách uvádí:

„Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT“

To je šalamounská formulace, pod kterou si člověk může představit cokoliv, včetně možnosti případně ovlivňovat (prostřednictvím Rady ČT) její nestrannost, vyváženost vysílání a plnění té naší nedotknutelné veřejnoprávní funkce ve prospěch nás občanů. K tomu však ve skutečnosti máme úplně jinou radu a sice Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, jejímž hlavním úkolem je právě:

a) Dohlížení na dodržování právních předpisů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání
b) Udělování, změna a odjímání licencí k vysílání
c) Vedení evidence provozovatelů vysílání
d) Ukládání správních trestů
e) Monitoring obsahu vysílání

Naše v současné době veřejně hojně diskutovaná Rada ČT má však zcela jiné poslání:

a) Jmenovat a odvolávat generálního ředitele ČT
b) Schvalovat rozpočet ČT
c) Kontrolovat účelné a hospodárné využívání finančních zdrojů a majetku ČT
d) Sledovat naplňování práva Evropského společenství na transparentní financování vztahů v ČT
e) Předkládat kodex ČT a dohlížet na jeho plnění
f) Schvalovat dlouhodobé plány programového, technického a ekonomického rozvoje ČT
g) Zřizovat dozorčí komisi
h) Stanovit mzdu generálního ředitele ČT

Ze současné mediální štvanice proti některým kandidátům by se mohlo zdát, že rada je tu od toho, aby chránila tu naši slabou veřejnoprávní televizi, a proto v ní musí být vhodní členové. Členové ideově souznící se současným programovým pojetím České televize.

Rada je tu ale od toho, aby dohlížela zejména na ekonomickou stránku fungování ČT, což je myslím na první pohled patrné, po přečtení výše uvedených osmi základních bodů pracovní náplně rady ČT.

Jen pro jistotu jsem ryze ekonomické kategorie odlišil zvýrazněním. Vždyť je to našich 6 miliard Kč, ne?

V současné radě máme několik bývalých redaktorů, VŠ profesora etnologie, olympionika a sportovce, dramaturga a režiséra, několik speciálních pedagogů, také několik novinářů, bývalého policistu, psychiatra nebo učitelku ZŠ a typografa, ale profesně orientovaný ekonom s doložitelnou praxí v oboru v Radě ČT prokazatelně chybí.

Doufám, že nejsem naivní, když si myslím, že by takové radě nějaký ten ekonom určitě neuškodil.

Ale zpátky k jednotlivým televizím, tedy zejména k těm třem největším na našem mediálním nebi.

Jedničkou ve sledovanosti je zcela jistě s 32 % trhu TV NOVA, která kromě pravidelného zpravodajství lidem zprostředkovává zejména zábavu. Na druhém místě s 27 % je Česká televize. Zde se mnoho zastánců ČT postaví na její obhajobu se zbraní v ruce a budou tvrdit, že nelze porovnávat komerční a veřejnoprávní televizi, protože ta veřejnoprávní kromě zábavy a zpravodajství působí i v oblasti vzdělávání, formování mezilidských vztahů a já nevím čeho všeho ještě. Do jisté míry by to byla pravda, kdybychom tu ale neměli ještě TV Prima se svými 24 % a kanálovou skladbou velmi podobnou té naší veřejnoprávní České televizi. TV Prima kromě komerčních stanic spouští 24 hodinový zpravodajský kanál a provozuje vzdělávací kanál Prima ZOOM, takže obsahově je s ČT do jisté míry srovnatelná.

Co ale není vůbec srovnatelné, je hospodaření těchto tří největších televizních stanic. Zatímco Česká televize pod kontrolou Rady ČT bez profesních ekonomů předkládá Poslanecké sněmovně ekonomické výsledky svého hospodaření v jednoduché tabulce z výroční zprávy o celkem 15-ti řádcích, ostatní dvě komerční stanice prezentují výsledky svého hospodaření vkladem do Sbírky listin, vedené v Obchodním rejstříku Ministerstva spravedlnosti ČR, v rozsahu o jehož obsahu a podrobnosti si můžete udělat obrázek sami na níže přiložených tabulkách.

Ekonomické výkazy o hospodaření ČT 2018

Ekonomické výkazy o hospodaření TV NOVA 2018

Závěrem už jen snad pár slov k hospodaření samotnému, tedy k některým ekonomickým údajům.

Zatímco Česká televize na svých 27 % televizního trhu vynaloží z koncesionářských poplatků zhruba 6 miliard Kč a za tuto práci svým přímým skoro 3 000 zaměstnanců vyplatí 2 miliardy Kč, TV NOVA dosahuje svých 32 % trhu s necelými 900 zaměstnanci a na mzdy dává jen 0,83 miliardy Kč. TV NOVA tvoří zisk ve výši 1,3 miliardy Kč, tedy náš stát nestojí nic a ještě do státního hojně odvádí. A pak tu ještě máme TV Prima, která se svou sledovaností 24 % ČT téměř vyrovná. Stačí ji na to pouhých 230 zaměstnanců, kterým na mzdách rozdá 0,25 miliardy Kč a do státní kasy zdaní zisk téměř 0,5 miliardy Kč.

Nejsem sice odborník na televizní vysílání, ale ovladač i přístroj doma mám. V hospodaření ČT je celá řada zajímavých kategorií, jako například tzv. Výrobní úkol, který ani jedna z komerčních stanic ve svých výkazech nemá a přitom dosahují stejné nebo i lepší sledovanosti než Česká televize, které na to nestačí ani 3 000 kmenových zaměstnanců a formou výrobního úkolu za 2,4 miliardy Kč si najímá další externisty. A tak se závěrem sám sebe ptám, zda by opravdu už nebylo na čase, aby v Radě ČT zasedl nějaký ten zkušený ekonom, nebo by jich raději mělo být víc?

Co třeba 15.

Zdroje :
Konsolidovaná výroční zpráva TV NOVA 2018
Výroční zpráva k hospodaření v roce 2018 FTV PRIMA
Výroční zpráva o hospodaření České televize 2018
Wikipedie
Zákon č. 483/1991 Sb.Zákon České národní rady o České televizi
Internetová stránka České televize

Jakub Janda

člen Strany nezávislosti České republiky

Naše nejnovější články

Přihlásit odběr novinek

Pin It on Pinterest