Je čas jít s vlastní kůží na trh

| 15. 5. 2019 | Článek

Mnoho lidí, v dnešní době s vlastním názorem na dění ve společnosti a s obavami o budoucnost především svých potomků, se neodvažuje sdělovat své postoje veřejně. Částečně je to z nesmělosti, ale také z obav z reakce okolí.

Vlastní názory jsou v dnešním veřejném prostoru přípustné, pokud se výrazně neodlišují od těch oficiálních, prezentovaných zejména ve veřejnoprávních médiích. Autoři názorů odlišných jsou často dehonestováni a nálepkováni. Jako by právo na vlastní názor bylo potlačováno.

V demokratických společnostech by naopak mělo být vítáno a dostatečně diskutováno. Pokud si někdo přivlastňuje právo rozhodovat o názorové správnosti, nebo správnosti poskytovaných informací, není o demokracii řeč.

Bez ohledu na možné dopady a reakce přicházím se svými osobními postoji veřejně. Bez okolků a naprosto zpříma.

Pokud byla EU založena na principech volného obchodu, kapitálu a služeb, bylo to v pořádku. Od těchto principů ji ale řídící soudruzi přesunuli do absolutně jiného stavu, odkud není cesty zpět. Dotace znamenají nerovný trh a korupční prostředí. Migrační politika EU fakticky ohrožuje budoucnost celé naší populace. K tomu celá řada nových zákonů, zákazů, příkazů a omezení ohlodávajících svobody obyčejných lidí.

Přijetím Lisabonské smlouvy bylo omezeno naše právo se proti rozhodnutím EU postavit. Nemáme hlasovací sílu v EU cokoli ovlivnit. Náš parlament pouze implementuje administrativu připravenou Bruselem. EU je jasná cesta k zániku národních států, respektive k nadvládě, která více připomíná tu, jenž nás dříve ovládala z východu. Nemám rád Evropskou unii a chci přispět k diskusi a veřejnému hlasování o našem vystoupení z EU.

Naopak uctívám tradiční hodnoty. Ty jsou dnes dle mého názoru potlačovány upřednostňováním práv menšin a jejich neobvyklých cílů na úkor většinové společnosti. Rodinu podle mne tvoří máma, táta a děti. Ať si každý žije, jak a s kým chce, ale pouze tradiční rodina tvoří základ společnosti a zaslouží si podporu. Má reprodukční schopnost. Zajišťuje budoucnost.

Vlast. Její historie, kterou je nezbytné se učit a učit naše děti. Bránit ji v případě potřeby, uctívat naše předky, kteří ji vlastním potem a krví budovali a chránili a dělat vše pro to, abychom ji mohli předat hrdě našim potomkům.
Práce. Tvůrčí a samostatná. Stát má k podnikavosti motivovat jednoduchými, ale spravedlivými zákony. Kdo se o sebe umí postarat sám, případně vytvořit další pracovní místa, je pro celou společnost velkým přínosem.

Naše tradiční hodnoty můžeme uchovat a předávat pouze na úrovni našeho národního státu. I když nebudeme členy EU, lidé i firmy se dohodnou na všem, co je pro ně dobré a důležité. Život v Evropě má být takový, jak si ho její národní státy zařídí, ne jak nařizuje Evropská unie.

Děkuji za jakékoli reakce, ale především za právo a respekt k osobním názorům a postojům.

Milan Loprais

kandidát Strany nezávislosti České republiky do Evropského parlamentu

Naše nejnovější články

Chcete dostávat upozornění na naše nové články?

Pin It on Pinterest