Přeneste se na chvíli do budoucnosti.
S námi budete moci jednou říkat
o Evropské unii toto:

Přeneste se na chvíli do budoucnosti.

 

S námi budete moci jednou říkat o Evropské unii toto:

Evropská unie

Odešli jsme z EU a úspěšně spolupracujeme s dalšími státy a společenstvími

Naším cílem byla svobodná, nezávislá, suverénní a prosperující Česká republika, která bude mít ve světě respekt. Na kterou budou moci být občané hrdí a ve které budou v bezpečí žít své spokojené životy. Podařilo se nám o takové vizi přesvědčit dostatek lidí u nás. Většina námi prosazovaných postojů však byla v rozporu se společnými politikami Evropské unie – naši vizi nešlo uskutečnit, dokud byla Česká republika členským státem EU.

Protože se Unie ze své podstaty nedala reformovat, prosadili jsme konání referenda o Evropské unii a vystoupení naší republiky z EU. Podobná referenda probíhala a probíhají i v dalších členských státech EU. Zachovali jsme nezávislou měnu – českou korunu. Teď spolupracujeme se státy ze všech světových stran a s mírovými společenstvími na základě vzájemně výhodných smluv.

Tato úspěšná a svobodná spolupráce je nezávislá na většinovém hlasování za našimi hranicemi, které nás dříve brzdilo. Můžeme si to dovolit. Česká republika leží v srdci Evropy, má strategickou polohu a v historii byla často předmětem prosazování zájmů zahraničních mocností, ať z východu nebo západu. Dokázali jsme se cizím vlivům ubránit.

Dnes si rozhodujeme o našich záležitostech sami a máme možnost zvolit si, co pro sebe považujeme za nejlepší. Bodujeme také v kvalifikované pracovní síle, skvělé dopravní síti a stabilní ekonomice. Česká republika a lidé, kteří tu žijí, se stali v mnoha oblastech příkladem pro ostatní.

Tip: Náš návrh Ústavního zákona o referendu o členství České republiky v Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů.

Pin It on Pinterest