Přeneste se na chvíli do budoucnosti.
S námi budete moci jednou říkat
o dopravě toto:

Přeneste se na chvíli do budoucnosti.

 

S námi budete moci jednou říkat o dopravě toto:

Doprava a lidé

Doprava slouží konečně potřebám lidí bez rozdílu

Lidé ví nejlíp, jaké jsou jejich potřeby v oblasti dopravy – ne politik, který sedí v kanceláři nebo na schůzi Sněmovny. Odstranili jsme jakékoli diskriminace účastníků dopravního provozu, které vznikly jako nátlak zájmových skupin a pod záminkami obecného blaha.

Odmítli jsme například umělé zásahy do lokální dopravy, ovlivněné dříve politickou ideologií, které vedly k postupnému úpadku takto omezených lokalit. Tyto oblasti ve městech opět žijí svým životem a prosperují.

Budování a udržování dopravní sítě a infrastruktury je šetrné k dané lokalitě, ale je nezbytné. Jejich financování je konečně efektivní a průhledné, bez úplatků pro ty, kteří o nich rozhodují.

Dokázali jsme se vymanit z tlaku mnohdy účelově založených skupin, jejichž cílem nebyla ve skutečnosti ochrana přírody, ale vlastní prospěch. Spojení s okolními státy páteřními komunikacemi je dokončeno.

Pin It on Pinterest