Přeneste se na chvíli do budoucnosti.
S námi budete moci jednou říkat
o dětech a vzdělání toto:

Přeneste se na chvíli do budoucnosti.

 

S námi budete moci jednou říkat o dětech a vzdělání toto:

Děti a vzdělání

Vrátili jsme se ke kořenům a rodina je konečně zase základ

Děti chodí konečně do školy proto, aby objevovaly, co je dělá šťastnými, co jim jde, co je v budoucnu uživí a jak toho dosáhnout. Úkolem všech stupňů škol, od základních po vysoké, je naše děti učit, ne vychovávat. To je úlohou rodičů. My jsme sice politiky, ale také jsme rodiči a zásadně odmítáme, aby školy dětem vnucovaly nějaké politické myšlenky podle toho, kdo je zrovna u moci.

Dobře zaplacení učitelé žákům a studentům předávají znalosti a zkušenosti podle toho, co opravdu umí, ne podle toho, kolik školení sami absolvovali, protože je k tomu chybná politika státu nutila. A hlavně už neplní nějaké politické plány a nevyplňují byrokratické tabulky a přehledy.

Nepovedený politický projekt inkluze už je minulostí. Děti jsou opět ve školách podle toho, na co opravdu stačí. Mezi svými tak mají šanci na to, být nejlepší.

Například učňovské školství s podporou soukromých firem opět vzkvétá a má svou váhu a respekt ve společnosti. Oproti tomu vysoké školy konečně neprodukují absolventy měkkých oborů v takovém počtu, jako v minulosti. Soustřeďují se na ty, které mají zásadní vliv na rozvoj uplatnitelné vědy a rostoucího průmyslu.

Vzdělání je vlastní investice každého člověka a náš konečný cíl byl naplněn: Školy jsou nezávislé na politice státu, poskytují vzdělání jako službu a soutěží mezi sebou spravedlivě o přízeň žáků i rodičů.

Pin It on Pinterest