Česká republika a evropanství

| 24. 11. 2018 | Článek

Česká republika je zemí veliké a obdivuhodné historie, která silně ovlivnila vývoj Západního světa a v mnohém byla předvojem zlomových dějinných událostí a skutků, jež jsou určující i pro naši současnost.

Připomeňme příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje, který byl ve své době revolučním činem, když vybojoval přelomovou možnost přijímání křesťanské liturgie v jazyce srozumitelném širokému obyvatelstvu. Křesťanství znamenalo pokrok a bylo sjednocujícím faktorem utvářejícího se západního světa, zároveň se však velkomoravský stát prosazením slovanské liturgie vymezil proti východofranskému vlivu s jeho liturgií latinskou, srozumitelnou jenom privilegované elitní vrstvě.

Fenomén sounáležitosti a současně vymezení se se stal definiční charakteristikou velkomoravského státního útvaru a zdá se, že toto platí i pro budoucí formy státu. Z obecného pohledu to znamená obhajobu individuality – individuality státní i každého jednotlivého člověka. A co víc, je podstatou evropanství, jak jej chápeme dnes. Podobně husitství šlo vstříc evropanství jako obhajoba individuální morální odpovědnosti a života v pravdě a jako takové se stalo předvojem velkolepé evropské reformace. Koneckonců vznik moderního demokratického státu byl podobně revolučním vzmachem, který znovuobnovil naši novodobou státní suverenitu a etabloval demokratické občanství. Hus, Komenský, Palacký, Havlíček, Masaryk a Patočka jsou asi nejvýznamnějšími mysliteli, kteří si uvědomili nadčasovou souvislost české státní existence a usilování o individuální mravní odpovědnost, a s tím související svobodu života v pravdě.

Dnešní Evropa čelí mnoha vážným krizím, jako je migrace, dluhová krize, sociální rozvrat zejména jižních států Evropské unie, krize rodiny atp. Nenalézá řešení, nezná skutečné odpovědi. Z úst unijních politiků slýcháme prázdná, zato hlasitá hesla, že řešením je „více Evropy“, že musíme „více šlapat, abychom nespadli z kola.“ Prosazuje se multikulturalismus, pod závojem korektnosti se potlačuje svoboda myšlení a projevu ve prospěch tragického kolektivismu. Staré dobré evropanství, ten Západ, na který jsme mysleli v dobách totality, je dávno pryč.

Česká republika se tak ocitá znovu na historické křižovatce. Tváří v tvář hrozbě ztráty státní suverenity, národní identity a „rozplynutí“ v multikulturní Evropské unii čelí výzvě, zda naplní smysl svojí existence a obhájí individualitu státu a národa a svobodu jeho občanů. Je jenom na nás, abychom se nestali závislými vazaly, ale mohli spolupracovat napříč Evropou jako svobodní, tj. mravně zodpovědní občané.

Dr. Ing. Richard Hartmann

člen předsednictva Strany nezávislosti České republiky

Naše nejnovější články

Přihlásit odběr novinek

Pin It on Pinterest