Brexit: další dějství

| 31. 12. 2018 | Článek

Ohlédnutí za rokem 2018 a výhled do roku nového před nás staví nepřehlédnutelné události vystupování Velké Británie z Evropské unie. Krátký oddechový čas, který jako by nastal během vánočních svátků, je spíše oddechovou pauzou před další klíčovou kampaní o skutečný výsledek brexitu než oslava svátku míru, pokoje a usmíření.

Kampaň obou nesmiřitelných táborů se ve skutečnosti už naplno rozjela v prosinci, když britská premiérka předložila parlamentu potupnou smlouvu a nastala nepřehledná patová politická situace.

Odpůrci vystoupení Velké Británie z Evropské unie zesílili svoji kampaň za nové referendum, která je založena na katastrofické vizi úpadku a všeobecného kolapsu, pokud by se Velká Británie stala opravdu nezávislou a ocitla by se mimo jednotný unijní trh se všemi jeho regulacemi a pravidly. Zprávy o razantním poklesu HDP, frontách na hranicích v Doveru, nedostatku léků nebo třeba o Britech, kteří jisto jistě uvíznou na kontinentu, pokud se tam vydají v době Velikonoc, neberou konce. Vše se násobí obavami z hrozícího odchodu Skotska ze spojeného království a nemožnosti rozumného hraničního režimu na hranicích s Irskem.
Všudypřítomný strach útočící na obyčejného člověka a jeho jistoty všedního dne, to je ve zkratce kampaň, na jejímž konci má zůstat Velká Británie v nějaké formě závislosti na Evropské unii, nebo přímo její součástí, pokud by se konalo „opravné“ referendum a dopadlo „podle plánu“.

Proti primitivnímu strachu ovšem stojí hrdost Britů, kteří ji dokázali projevit v klíčových okamžicích (naposledy během druhé světové války), jejich vědomí a historická zkušenost, že dokáží být úspěšní a postarat se o sebe lépe, nežli by to za ně udělal francouzský, německý nebo jiný bruselský úředník. A to je podstata sporu o brexit, kde nejde o nic jiného než o zodpovězení základní otázky: „Kdo bude ve Velké Británii nadále zdrojem legitimní moci a legitimního vládnutí?“.

Budou to občané, kteří svěřují svoji primární moc britskému parlamentu a ten užívá legitimně svého zmocnění v souladu s vůlí občanů? Nebo to bude elitní post-moderní aristokracie s pocitem vlastní výjimečnosti a nadřazenosti, pro kterou nejsou názory lidí směrodatné? Pokus zvrátit výsledek referenda je za daných okolností přímým pokusem o destrukci autentického britského demokratického systému, o zpochybnění legitimity moci a v důsledku toho o zpochybnění právního státu. V tom tkví veliké nebezpečí „opravného“ referenda, a právě proto sledujeme další dějství vystupování Velké Británie z Evropské unie s napětím a vědomím dějinného okamžiku. Dotýká se i nás, které osudové střetnutí s hydrou elitářství a post-moderního otroctví ještě čeká.

Dr. Ing. Richard Hartmann

člen předsednictva Strany nezávislosti České republiky

Naše nejnovější články

Přihlásit odběr novinek

Pin It on Pinterest