Aktuality z unijního legislativního chlívku – díl 2.

| 29. 11. 2018 | Článek

Humor byl odjakživa naší zbraní hromadného ničení diktatur všeho druhu, kdy bylo o nás bez nás rozhodováno daleko za našimi hranicemi. A je vcelku jedno, zda jsme se do takto nezáviděníhodné pozice dostali vojenskou porážkou, výměnou území, sňatkovou politikou nebo Mnichovskou či Lisabonskou smlouvou. V tomto seriálu budu vybírat perly z toho, co se urodilo v legislativě Evropské unie. A nehodlám na tom nechat jediného úředníka suchého. Jo a prosím bavte se, jako by to nebylo vše uplácané z našich peněz.

Perla 3.: Zvláštní kategorií je skupinový chlívák, neboli gruppen-chlívák, který zakazuje rybolov různých druhů ryb různým plavidlům plujícím pod různými vlajkami. Těchto nařízení je (prozatím) sedm a jedno z nich se jmenuje Nařízení Komise (EU) 2018/1680 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse evropského v oblastech 7h, 7j a 7k plavidly plujícími pod vlajkou Belgie. Vzpomeňme smutnou scénu ze snímku Brexit, jak anglický rybář smutně stojí na břehu a ukazuje na kameru, že nemohou na moře a vydělávat na svá skromná živobytí, protože vyčerpali kvótu Evropské unie a v jejich vodách mohou lovit plavidla jiných států a jedno takové tam zrovna plulo. Proč si brát servítky, tohle je centrální plánování jako prase a likvidace drobných osudů, kde navíc jakákoliv ochrana ryb je druhořadá, protože jde v první řadě o byznys a jeho „spravedlivou distribuci“. Možná by někdo měl zakázat unijním úředníkům a politikům plout v práci za naše peníze pod vlajkou kokainu.

Perla 4.: Posledního dnešního chlíváka získává Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1674 ze dne 23. října 2018, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Brazilské federativní republice u množitelského porostu pro produkci osiva pícnin a množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a rovnocennost osiva pícnin a osiva obilovin vyprodukovaných v Brazilské federativní republice a pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Moldavské republice u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin, množitelského porostu pro produkci osiva zeleniny a množitelského porostu pro produkci osiva olejnin a přadných rostlin a rovnocennost osiva obilovin, osiva zeleniny a osiva olejnin a přadných rostlin vyprodukovaných v Moldavské republice. Nezlobte se na mne, ale kdo do háje potřebuje regulovat množitelský porost v Brazílii za peníze unijních daňových poplatníků?? A v Moldávii. Úředníci, ano přesně. Protože až se zjistí, že toto opravdu nikdo nepotřebuje, Unie se rozpadne jako Potěmkinova vesnice v silnějším větru. Jenže do té doby strana určí, co potřebujeme a co ne. A co je umění. Estráda, pokud bude optimistická, proč ne? Hudba, proč ne? Ale aby nám kvarteto tvořili tři faráři a jeden konzervatorista buržoazního původu…

Děkuji za pozornost a zůstaňte naladěni na naší frekvenci do příštího vyhlašování unijních legislativních chlíváků. Přeji vám pevné nervy.

(zde najdete předchozí díl seriálu)

Mgr. Ondřej Pecák

člen předsednictva Strany nezávislosti České republiky

Naše nejnovější články

Chcete dostávat upozornění na naše nové články?

Pin It on Pinterest